ITER LogoProgram ITER (droga po łacinie) powiązany z programem BA (Broader Approach). Program ITER jest przedsięwzięciem międzynarodowym, w którego realizację zaangażowane są Stany Zjednoczone, Japonia, Korea, Chiny, Indie, Federacja Rosyjska i Euratom. Głównym udziałowcem jest Euratom (50%). Budżet programu to 10 mld € na 30 lat. Program BA z kolei to udział Wspólnoty Euratom w przedsięwzięciach naukowych na terenie Japonii (modernizacja tokamaka JT60U, budowa ośrodka analiz i studiów w Rokkasho oraz IFMIF – International Fusion Materials Irradiation Facility). ITER  jest największym, światowym eksperymentem, w którym zademonstrowane zostaną  możliwości naukowe i technologiczne wykorzystania reakcji fuzji jądrowej do  produkcji energii na Ziemi. Tokamak ITER umożliwi badanie plazmy w warunkach  zbliżonych do warunków w przyszłych elektrowniach plazmowych. W ITERze zostanie  przetestowanych kilka kluczowych technologii takich jak podgrzewanie plazmy,  diagnostyka, zdalna obsługa i kontrola plazmy. Będą one używane w przyszłej  elektrowni plazmowej. ITER  będzie tokamakiem, w którym plazma znajduje się w komorze o kształcie  pierścienia i jest utrzymywana za pomocą silnego pola magnetycznego (patrz  ilustracja). W porównaniu z przyszłą elektrownią plazmową ITER będzie  gabarytowo mniejszy a jego moc wyjściowa będzie również około pięć razy  mniejsza od rzeczywistej elektrowni plazmowej. Sprawdzone w nim zostaną  wszystkie niezbędne technologie fuzyjne.

ITER 2009

Ilustracja 1: Tokamak ITER. Postać człowieka, w dolnej części rysunku, pokazuje rozmiary  urządzenia.

Budową reaktora zajmuje się międzynarodowa organizacja nazwana tak jak reaktor (International Thermonuclear Experimental Reactor) - Międzynarodowy Termojądrowy Eksperymentalny Reaktor). Sygnatariuszami ITER są Stany Zjednoczone, Japonia, Korea, Chiny, Indie, Federacja Rosyjska i Euratom. Głównym udziałowcem jest Euratom (50%). Budżet programu to 10 mld € na 30 lat.

Top