Misją Centrum naukowo-przemysłowego o nazwie Nowe Technologie Energetyczne jest osiąganie długofalowych celów na rzecz Państwa i społeczeństwa na drodze prowadzenia badań naukowych w zakresie nowych technologii energetycznych i wdrażania wyników tych badań do praktyki społecznej. Centrum Nowe Technologie Energetyczne stawia sobie za zadanie identyfikację i podjęcie najważniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwem, nauką i gospodarką w zakresie działalności Centrum, do których w szczególności należą badania i rozwój technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających. Strony niniejszej Umowy wyrażają wolę współpracy w zakresie badań i wdrożeń dotyczących tych obszarów, w tym rozwoju infrastruktury na potrzeby tych badań, a także rozwoju zaangażowania sektora przemysłowego w tym zakresie.

Obszar merytoryczny działania Centrum obejmuje działania w zakresie badań i rozwoju nowych technologii energetycznych, w tym technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających.

Koordynatorem Centrum jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie reprezentowany przez dyrektora IFPiLM. Siedziba Centrum jest tożsama z siedzibą Koordynatora.

Top