Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne zostało powołane na mocy Umowy z 15 maja 2014 r.

Koordynator Centrum: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Przewodniczący Rady Zarządzającej: dr Jacek Rzadkiewicz (NCBJ)

Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej: dr Ryszard Miklaszewski (IFPiLM)

Kierownik Centrum: dr Monika Kubkowska (IFPiLM)

Sekretarz Rady Zarządzającej:  Dorota Błoniarz-Łuczak

Instytucje wchodzące w skład Centrum (stan na dzień 25 stycznia 2019 r.): 

1.

 logo ifpilm  

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (IFPiLM)
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

www.ifpilm.pl

Delegaci: dr Ryszard Miklaszewski, dr Marcin Rosiński

2.

 logo ncbj  

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Świerk

www.ncbj.gov.pl

Delegaci: dr Jacek Rzadkiewicz, dr Michał Gryziński

3.

logo ifj   

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN)
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

www.ifj.edu.pl

Delegaci: dr hab. Wojciech Królas, dr hab. Marek Scholz

4.

logo icb   

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

www.man.poznan.pl

Delegat: dr Norbert Meyer

5.

 logo agh  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

www.agh.edu.pl

Delegat: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

6.

 logo am  

Akademia Morska w Szczecinie (AM)
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

www.am.szczecin.pl

Delegat: dr Bogdan Bieg

7.

 logo pw  

Politechnika Warszawska (PW)
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

www.pw.edu.pl

Delegaci: dr inż. Łukasz Ciupiński, dr inż. Andrzej Wojeński

8.

logo pwr   

Politechnika Wrocławska (PWr)
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

www.pwr.wroc.pl

Delegat: prof. dr hab. inż. Edward Pliński

9.

logo uo   

Uniwersytet Opolski (UO)
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole

www.uni.opole.pl

Delegat: dr Ireneusz Książek

10.

 logo umk  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

www.umk.pl

Delegat: dr hab. Katarzyna Słabkowska

11.

 logo zut  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

www.zut.edu.pl

Delegat: dr hab. inż. Monika Lewandowska

12.

USz logo  

Uniwersytet Szczeciński (USz)
al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin

www.usz.edu.pl

Delegat: prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

13.

 logo wpt  

Spółka Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT)
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

www.technologpark.pl

Delegat: Piotr Wilk

14.

Logo INTiBS small  

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN)
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

www.intibs.pl

Delegat: prof. dr hab. Andrzej Zaleski

15.

Logo IWC  

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "UNIPRESS"

ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

www.unipress.waw.pl

Delegat: dr Andrzej Morawski 

16.

 logo pl  

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

www.p.lodz.pl

Delegat: dr hab. inż. Dariusz Makowski

 

Centrum zachowuje charakter otwarty dla podmiotów z całego kraju.

Top