F4E Logo SmallEuropean Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (Wspólne Przedsięwzięcie Unii Europejskiej na Rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energetyki Termojądrowej) lub Fusion for Energy (w skrócie F4E) to organizacja Unii Europejskiej utworzona na mocy Traktatu Euratom decyzją Rady Unii Europejskiej. Jej siedziba znajduje się w Barcelonie, stolicy Katalonii, w Hiszpanii, jest ona odpowiedzialna za wkład UE do Projektu ITER (Międzynarodowego Eksperymentalnego Reaktora Termojądrowego w Cadarache, Francja). Zarząd organizacji składa się z EURATOMu reprezentowanego przez Komisję Europejską, państw członkowskich EURATOMu oraz państw które zawarły porozumienia o kooperacji z EURATOMem. W związku z powyższym w chwili obecnej są to 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, EURATOM oraz Szwajcaria. Dyrektorem organizacji (styczeń 2016) jest Johannes Schwemmer.

Top